Η εκπαιδευτική ρομποτική, ως ένας σχετικά νέος και γόνιμος επιστημονικός κλάδος στην εκπαίδευση, έρχεται για να συνδυάσει διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως τα μαθηματικά, τη φυσική, την πληροφορική και την μηχανολογία. Υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτή και με τη χρήση ευφάνταστων και πρωτότυπων τεχνικών, το παιδί καταπιάνεται με την ανάλυση, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την επίλυση διαφόρων προβλημάτων, έρχεται σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες, κατανοεί σε πρακτικό επίπεδο την φυσική και τα μαθηματικά, μαθαίνει να λύνει προβλήματα με αποτελεσματικό τρόπο, καλλιεργεί την ευφυΐα του, την ομαδικότητα και τις δεξιότητες συνεργασίας του με άλλα άτομα, την αυτοπεποίθησή του και εν γένει την δημιουργικότητά του. Το εργαστήρι ρομποτικής παρέχει μοναδικά ερεθίσματα και εμπειρίες και εφοδιάζει το παιδί με γνώσεις που του είναι χρήσιμες τόσο στο σχολείο όσο και στην μελλοντική του ζωή, επαγγελματική και μη.

Δηλώστε συμμετοχή τώρα!